قوانين کد ملي مسافرين

با توجه به دستورالعمل جديد سازمان هواپيمايي کشوري ، درج کد ملي مسافر در هنگام رزرو پرواز در تمامي مسير ها الزاميست

در صورت عدم درج کد ملي صحيح مسافر ، بروز هرگونه مشکل به عهده آژانس يا مسافر صادر کننده بليط ميباشدسایر اعلانات